Majdan. Rewolucja Godności / Maidan (2014) [Lektor]


Dokument Sergieja Łożnicy pierwszym filmem, ukazującym wydarzenia na kijowskim Majdanie od października 2013 do lutego 2014 roku. Reżyser obserwuje bieg zdarzeń od początku protestu, przez jego kolejne fazy - od pokonywania niesprzyjających warunk