Logan Wolverine (2017) [Napisy]


Tracący moc Logan staje się mentorem małej dziewczynki, która posiada podobne zdolności.