Goście, goście II - korytarz czasu / Couloirs du temps: Les visiteurs 2 (1998) [Lektor]


Komedia historyczna osnuta na motywach podróży w czasie. Zamożny rycerz średniowieczny przygotowuje się do zawarcia związku małżeńskiego. Okazuje się jednak, że zaginęły relikwie, bez których ślub nie może się odbyć. Dworski czarownik su