Czarny autobus / Soreret (2009) [Lektor]


Kiedy na jednym z przystanków Jerozolimy zatrzymuje się autobus, chasydzkie kobiety kierują się w stronę ostatnich drzwi. Wolno im zająć jedynie miejsca z tyłu pojazdu. To efekt trwającej od blisko dekady ?rewolucji moralnej?, narzucającej ścis