Atlantyda naukowe śledztwo / Atlantis Rising (2017) [Lektor]


Zespół naukowców, którym towarzyszy James Cameron, próbuje ustalić lokalizację mitycznej krainy, która miała zostać zniszczona wskutek trzęsienia ziemi. Atlantydę jako pierwszy opisał Platon. Starożytny autor twierdził, że cywilizacja w ci