Above and Beyond (1952) [Lektor]


Historia człowieka, który pilotował Enola Gay, samolot, który zrzucił bombę atomową na Hiroszimę. Szczególną uwagę przywiązuje się do relacji pilota z żoną, która jest napięta przez tajemnicę otaczającą jego przełomową misję.